SepehrLadjevardi
0
Hearts

Sepehr Lajevardi

Constant refactorer.
Skills: PHP, Python, MongoDB, Laravel, CodeIgniter, MySQL

No activity yet!