sethvargo
0
Hearts

Seth Vargo

I write software and stuff.
Skills: Ruby, Systems, Chef

No activity yet!