VS69
0
Hearts

Volodymyr Salitrynskyi

I'm beginner programmer Python/Django
Skills: Python, Django

No activity yet!