F8266bfd230637afc2a56fb04cfbd05f7d2851f4
2
Hearts

Mohammed Nasir

Jireenyi gaariidha har'a alhamdulillah waan gaarii nutti agarsiisuu jirta .Alhamdulilah for every things. Yaarabbi addunyaa kanarrattis ta'ee
Skills: Masteret Degree