Question

Triển khai hệ thống web server sử dụng Nginx

Posted June 25, 2021 165 views
Nginx

Mọi người cho em hỏi phân quyền truy cập Website sử dụng nginx là làm sao ạ.

These answers are provided by our Community. If you find them useful, show some love by clicking the heart. If you run into issues leave a comment, or add your own answer to help others.

×
Submit an Answer
1 answer

Hello,

In order to set the ownership of your files to the default Nginx user, you could use the following command:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

Note that if your files are not stored in the /var/www/html folder, make sure to change that accordingly so it matches the location of your website files.

Hope that this helps.
Regards,
Bobby

 • Nếu đã đặt quyền sỡ hữu tệp khi truy cập domain nó sẽ ra kết quả sao ạ?
  Kiểu như mình hiểu phân quyền truy cập website của nginx theo cách này là đúng không ạ?

  1. Tạo user trong thư mục chứa Web để truy cập website.
  2. Tạo thư mục chứa các nội dung trong ổ C. Bên trong các thư mục này để có các file để User có thể truy cập được.
  3. Trên các thư mục gán quyền đọc xem.
  4. Mở trình duyệt web Internet Explorer, truy cập Website.
  5. Click chọn link Software, mọi User đều thấy các file được liệt kê trong thư mục này.