Question

ad giúp em với ạ

Posted April 20, 2021 278 views
JavaUbuntu 20.04Gaming

em cài đặt xong hết rồi nhưng mà vô server không được nó báo không thể kết nối đến máy chủ trong lúc cài screen -r 2435 thì ở sau là attached chư skhoong phải (Detached) ad giúp em với ạ

These answers are provided by our Community. If you find them useful, show some love by clicking the heart. If you run into issues leave a comment, or add your own answer to help others.

×
Submit an Answer
2 answers