em cài đặt xong hết rồi nhưng mà vô server không được nó báo không thể kết nối đến máy chủ trong lúc cài screen -r 2435 thì ở sau là attached chư skhoong phải (Detached) ad giúp em với ạ

These answers are provided by our Community. If you find them useful, show some love by clicking the heart. If you run into issues leave a comment, or add your own answer to help others.

×
Submit an Answer
2 answers